Instrukcijas

Vismaz 30 minūtes pirms DNS paraugu noņemšanas nav ieteicams ēst, dzert, smēķēt, mazgāt zobus, košļāt košļājamo gumiju un lietot elpu atsvaidzinošus līdzekļus. No viena cilvēka tiek ņemti divi DNS testa paraugi.

Pirmais solis. Aizpildiet nepieciešamos informācijas laukus uz aploksnes.

Paņemiet paraugiem paredzēto aploksni. Pirms testa parauga noņemšanas pārliecinieties, vai persona atbilst uz aploksnes norādītajai personai (tēvs, bērns, māte). Visiem informācijas laukiem uz aploksnes jābūt aizpildītiem korekti.

Otrs solis. Noņemiet DNS paraugu, izmantojot tam vates kociņu.

Atveriet iesaiņojumu vates kociņu roktura pusē un izņemiet vates kociņu no iepakojuma.
NB! Neaiztieciet ar rokām vates kociņa balto vates daļu, nelieciet to uz galda vai citas virsmas!

Atveriet muti, piespiediet vates kociņu vaiga iekšpusē pie gļotādas un virziet to virzienā uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi. Sekojiet, lai vates kociņš šīs procedūras laikā būtu nepārtrauktā saskarē ar gļotādu. Lai nodrošinātu, ka uz vates kociņa ir pietiekoši daudz šūnu, parauga ņemšanas laikā pavirpiniet vates kociņu starp pirkstiem. Veiciet šo pašu procedūru ar otru vates kociņu. Ar vienu kociņu paņemiet paraugus no labā vaiga iekšpuses, ar otru – no kreisā.

Trešais solis. Ielieciet vates kociņus to oriģinālajā iepakojumā un tad – papīra aploksnē.

Kad paraugi noņemti, ievietojiet vates kociņus atpakaļ iepakojumā, no kura tos izņēmāt, un tad ievietojiet šo iepakojumu tam paredzētajā papīra aploksnē. Sekojiet, lai iepakojums ar vates kociņiem tiktu ievietots konkrētajai personai (tēvam, mātei vai bērnam) paredzētajā papīra aploksnē un lai aploksne tiktu kārtīgi aizvērta.

Ceturtais solis. Atkārtojiet pirmo, otro un trešo soli ar katru no testā iesaistītajām personām.

Paņemiet paraugus no katras testā iesaistītās personas, ievērojot visus iepriekš minētos norādījumus.

Piektais solis.Korekti aizpildiet un parakstiet „Piekrišanas dokumenta“ anketu.

Aizpildiet nepieciešamos lauciņus un parakstiet  „Piekrišanas dokumenta“ anketu.
NB! Ja testējamais bērns ir nepilngadīgs (t.i., jaunāks par 18 gadiem), tad DNS testa veikšanai ir nepieciešama abu vecāku piekrišana.

Sestais solis.

Atgriežot DNS materiāla paraugus, ievietojiet visas aploksnes ar DNS materiālu un „Piekrišanas dokumentu” speciāli tam paredzētajā aploksnē, kas pievienota DNS testa komplektam. Nogādājiet aploksni uz Omniva pakomātu un, noformējot atgriežamo sūtījumu, norādiet Jums nosūtīto (e-pastā vai ar SMS) atgriešanas kodu. Lūdzam ņemt vērā, ka Omniva atgriešanas kods ir derīgs 14 dienas. Ja vēlaties paraugu atgriezt vēlāk, lūdzam ar mums sazināties izmantojot mājaslapu.

Piezīme. Kļūdas gadījumā (ja DNS paraugs no iekšējā vaiga epitēlija tiek ņemts nepareizi un paraugu  ņem pats klients mājas apstākļos), atkārtota pārbaude  maksās EUR 70  katram subjektam, kurš atkārtos DNS testu.

video par to, kā pareizi ņemt DNS paraugus https://youtu.be/C6i0ITOaZhM

Shopping Cart