DNS Tests Ātra un konfidenciāla paternitātes noskaidrošana

Featured on:

Paternitātes noteikšana ir vienkāršs un ātrs process. DNS analīžu veikšanai nepieciešamo komplektu var pasūtīt mūsu mājas lapā. Testa veikšanai izmanto vates kociņu, ar kuru no mutes dobuma vaiga daļas tiek paņemts DNS materiāls. Lai pasūtītu testu, nav nepieciešams reģistrēties par lietotāju.

Tests tiks Jums piegādāts 4 darbadienu laikā, atkarībā no izvēlētā piegādes veida. Garantējam pilnīgu anonimitāti visa testēšanas procesa laikā.

DNS analīžu noņemšana ir ātra, vienkārša un uzticama. Analīžu noņemšanai paredzētais komplekts iekļauj visu, kas nepieciešams DNS materiāla noņemšanai mājas apstākļos. Komplektam ir pievienotas instrukcijas, vates kociņi analīžu noņemšanai, piekrišanas apliecinājuma dokuments un aploksne analīžu materiāla nosūtīšanai.

Komplekta piegāde un analīžu materiāla atpakaļ nosūtīšana ir bez maksas. DNS materiāls tiek droši nogādāts laboratorijā, kur tiek veiktas nepieciešamās analīzes.

Paternitātes / maternitātes testa rezultāti vienmēr ir vai nu pozitīvi (99.9….%) vai negatīvi (0%).
Ja rezultāts ir 99,9…%, tad testa rezultāts uzskatāms par pozitīvu un tas apliecina bioloģisko saikni starp tēvu un bērnu.
Ja rezultāts ir 0%, tad testa rezultāts uzskatāms par negatīvu un tas izslēdz bioloģisko saikni starp tēvu un bērnu.
Citu radniecības saišu testu rezultāti apliecina varbūtību, cik lielā mērā testējamās personas ir bioloģiski saistītas. Testu rezultātu precizitāte ir atkarīga no testējamo personu radniecības saitēm un skaita.

Testa rezultāti tiek nosūtīti uz klienta e-pasta adresi 7-10 darbadienu laikā pēc DNS materiāla nosūtīšanas.

Paternitātes tests

Paternitātes tests dod iespēju noskaidrot, vai vīrietis ir bērna bioloģiskais tēvs. Lai veiktu paternitātes testu, ir nepieciešams vismaz divu personu (tēva un bērna) DNS materiāls. Testa rezultāts vienmēr ir 99,9…% vai 0%. Paternitātes testa komplektā ir piekrišanas apliecinājuma dokuments, instrukcijas un DNS materiāla ņemšanai nepieciešamās aploksnes vismaz trīs pusēm (tēvam, bērnam un mātei). Ja vēlaties pievienot testējamajam materiālam vēl kādu personu, tad lūdzam izvēlēties no saraksta piemēroto testu.

Paternitātes tests
189 €
Tēvs un 2 Bērni
289 €
Tēvs un 3 Bērni
379 €

Maternitātes tests

Maternitātes tests dod iespēju noskaidrot, vai sieviete ir bērna bioloģiskā māte. Lai veiktu maternitātes testu, ir nepieciešams vismaz divu personu (mātes un bērna) DNS materiāls. Testa rezultāts vienmēr ir 99,9…% vai 0%. Maternitātes testa komplektā ir piekrišanas apliecinājuma dokuments, instrukcijas un DNS materiāla ņemšanai nepieciešamās aploksnes vismaz divām pusēm (bērnam un mātei). Ja vēlaties pievienot testējamajam materiālam vēl kādu personu, tad lūdzam izvēlēties no saraksta piemēroto testu.

Maternitātes tests
189 €
Māte un
2 Bērni 289 €
Māte un
3 Bērni 379 €

Māsu un brāļu tests

Ar DNS testu palīdzību tāpat var noteikt varbūtību, vai personas ir brāļi/māsas vai pusbrāļi/pusmāsas. Māsu un brāļu tests rāda iespējamību, cik lielā mērā testējamās personas ir savā starpā bioloģiski saistītas. Māsu un brāļu tests ir papildu iespēja radniecības saišu pārbaudei gadījumā, ja domājamais tēvs DNS materiāla noņemšanai nav sasniedzams. Testēšanai vēlams iesniegt arī mātes DNS materiālu, kas dos iespēju iegūt precīzākas atbildes. Siblingship testa cena atšķirsies, ja testēts tiks arī mātes DNS materiāls.

Māsu un brāļu tests
250 €
Māsu un brāļu tests + Māte
335 €

Vecvecāku testa

Vecvecāku tests uzrāda vecvecāku un mazbērna bioloģiskās saiknes ticamības apmēru. Tas dod iespēju pārliecināties par vecvecāku un mazbērnu radniecības saitēm un noskaidrot viņu savstarpējo bioloģisko saikni. Vecvecāku testu var izmantot gadījumā, ja nav iespējams iegūt bērna bioloģiskā tēva DNS materiālu. Iesakām testējamajā materiālā iekļaut arī mātes DNS materiālu, kas ļaus iegūt precīzākas testēšanas atbildes. Ja testēšanai tiek iesniegts arī mātes DNS materiāls, tad vecvecāku testa cena mainās.

Vecvecāku testa
295 €
Vecvecāku testa + Māte
359 €

Sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums, ja Jums ir jebkādi jautājumu saistībā ar DNS testiem, un mēs pie pirmās iespējas atbildēsim uz Jūsu jautājumiem. Ja esat jau pasūtījis(-usi) testu, tad, lūdzu, norādiet arī pasūtījuma numuru. Iepazīstieties arī ar biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Worldwide offices

Shopping Cart