DNS Tests Cena

Paternitātes tests

Paternitātes tests dod iespēju noskaidrot, vai vīrietis ir bērna bioloģiskais tēvs. Lai veiktu paternitātes testu, ir nepieciešams vismaz divu personu (tēva un bērna) DNS materiāls. Testa rezultāts vienmēr ir 99,9…% vai 0%. Paternitātes testa komplektā ir piekrišanas apliecinājuma dokuments, instrukcijas un DNS materiāla ņemšanai nepieciešamās aploksnes vismaz trīs pusēm (tēvam, bērnam un mātei). Ja vēlaties pievienot testējamajam materiālam vēl kādu personu, tad lūdzam izvēlēties no saraksta piemēroto testu.

Paternitātes tests
179 €
Tēvs un 2 Bērni
279 €
Tēvs un 3 Bērni
379 €

Maternitātes tests

Maternitātes tests dod iespēju noskaidrot, vai sieviete ir bērna bioloģiskā māte. Lai veiktu maternitātes testu, ir nepieciešams vismaz divu personu (mātes un bērna) DNS materiāls. Testa rezultāts vienmēr ir 99,9…% vai 0%. Maternitātes testa komplektā ir piekrišanas apliecinājuma dokuments, instrukcijas un DNS materiāla ņemšanai nepieciešamās aploksnes vismaz divām pusēm (bērnam un mātei). Ja vēlaties pievienot testējamajam materiālam vēl kādu personu, tad lūdzam izvēlēties no saraksta piemēroto testu.

Maternitātes tests
179 €
Māte un
2 Bērni 279 €
Māte un
3 Bērni 379 €

Māsu un brāļu tests

Ar DNS testu palīdzību tāpat var noteikt varbūtību, vai personas ir brāļi/māsas vai pusbrāļi/pusmāsas. Māsu un brāļu tests rāda iespējamību, cik lielā mērā testējamās personas ir savā starpā bioloģiski saistītas. Māsu un brāļu tests ir papildu iespēja radniecības saišu pārbaudei gadījumā, ja domājamais tēvs DNS materiāla noņemšanai nav sasniedzams. Testēšanai vēlams iesniegt arī mātes DNS materiālu, kas dos iespēju iegūt precīzākas atbildes. Siblingship testa cena atšķirsies, ja testēts tiks arī mātes DNS materiāls.

Māsu un brāļu tests
250 €
Māsu un brāļu tests + Māte
335 €

Vecvecāku testa

Vecvecāku tests uzrāda vecvecāku un mazbērna bioloģiskās saiknes ticamības apmēru. Tas dod iespēju pārliecināties par vecvecāku un mazbērnu radniecības saitēm un noskaidrot viņu savstarpējo bioloģisko saikni. Vecvecāku testu var izmantot gadījumā, ja nav iespējams iegūt bērna bioloģiskā tēva DNS materiālu. Iesakām testējamajā materiālā iekļaut arī mātes DNS materiālu, kas ļaus iegūt precīzākas testēšanas atbildes. Ja testēšanai tiek iesniegts arī mātes DNS materiāls, tad vecvecāku testa cena mainās.

Vecvecāku testa
295 €
Vecvecāku testa + Māte
359 €
Shopping Cart