Drošība

Mēs apzināmies, cik nozīmīga mūsu klientiem ir viņu datu konfidencialitāte. DNS Tests augstu vērtē savu klientu konfidencialitāti un nodrošina to visa DNS testa procesa laikā. Piedāvājam aprakstu, kādā veidā mēs nodrošinām personu datu konfidencialitāti.

Jēdziens „personas dati” nozīmē tādu informāciju, Jūsu vārds, dzimšanas datums, E- pasta adrese, dzīvesvietas adrese, telefona numurs un jebkura cita informācija, kas attiecas uz Jūsu konfidencialitāti. Mēs nesniedzam un nepārdodam trešajām personām nekādu informāciju par mūsu klientiem ar klientu nesaistītām personām, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likumdošana, vai gadījumā, ja šāda informācija nepieciešama pakalpojuma nodrošināšanai DNS Tests klientam.

Jums ir iespēja apmeklēt mūsu mājas lapu, lai informētu, kas Jūs esat. Jūsu personas datus mēs izmantosim tikai konkrētiem mērķiem un tikai tam, lai sniegtu Jums savus pakalpojumus. Jūsu datus mēs uzglabāsim atbilstoši visām personu datu aizsardzības prasībām, attiecīgajai spēkā esošajai likumdošanai un ētikas normām.

Mēs nepārdosim, nesniegsim un neizplatīsim Jūsu personas datus trešajām personām. Jūsu personas datus mēs izpaudīsim tikai: pēc policijas un citu attiecīgu valsts institūciju oficiāla pieprasījuma, lai izpildītu spēkā esošo likumu un noteikumu normas, tiesas spriedumu prasības, lai izvairītos no krāpšanas un maldināšanas gadījumiem.

Datuaizsardzībai, ko iegūstam izmantojot Internetu,  un konfidencialitātes nodrošināšanai izmantojam datu bāzes, kas, papildus citām drošības sistēmām, tiek aizsargātas ar īpašām, šai sfērai raksturīgām, pastiprinātām aizsardzības sistēmām un parolēm. Nepieciešamības gadījumā, apstrādājot Jūsu personas datus, mēs izmantojam palīglīdzekļus, kuru mērķis ir nodrošināt informācijas noplūšanas neiespējamību, novērst tās ļaunprātīgu izmantošanu, neatļautu piekļūšanu tai, tās izpaušanu, izmaiņu veikšanu vai iznīcināšanu. Lai gan mēs nevaram pilnībā garantēt, ka dati nepazudīs, tie netiks mainīti vai tamlīdzīgi, mēs darām visu iespējamo, lai no šādām situācijām izvairītos.

Šie datu aizsardzības principi ir piemērojami tikai www.dnstests.lv mājas lapā, un nevis trešās puses vietnēm. Mēs varam sniegt interesējošās saites citām interneta vietnēm, kas, mūsuprāt, varētu ieinteresēt apmeklētājus. Šie datu aizsardzības principi nav paredzēti izmantošanai kādā citā, DNS Tests nepiederošā saitā.

Ja Jums ir kādi jautājumi vai pretenzijas attiecībā par mūsu darbību, rīcību, datu aizsardzības jomā, vai, ja Jūs vēlaties izteikt priekšlikumus vai komentārus, kas varētu uzlabot www.dnstests.lv privātuma politikas kvalitāti, lūdzu, nosūtiet savu E-pasta vēstuli uz: info@dnstests.lv.Sazinieties ar mums!

Sazinieties ar mums, ja Jums ir jebkādi jautājumu saistībā ar DNS testiem, un mēs pie pirmās iespējas atbildēsim uz Jūsu jautājumiem. Ja esat jau pasūtījis(-usi) testu, tad, lūdzu, norādiet arī pasūtījuma numuru. Iepazīstieties arī ar biežāk uzdotajiem jautājumiem.

DNA Test OÜ
Pärnu mnt. 36, Igaunija

info@dnstests.lv


Vārds*

E-pasts*

Pasūtījuma numurs

Jūsu jautājums*