DNS Tests

Paternitātes tests

Paternitātes tests ļauj noskaidrot, vai vīrietis ir bērna bioloģiskais tēvs.  Visi cilvēki manto savu ģenētisko kodu jeb DNS no saviem bioloģiskajiem vecākiem.  DNS testa gaitā tiek salīdzināta bērna DNS struktūra ar domājamā tēva DNS struktūru, lai gūtu apstiprinājumu tam, vai bērns un domājamais tēvs ir savā starpā bioloģiski saistīti.

DNS testa rezultāts var būt izslēdzošs (domājamais tēvs nav bērna bioloģiskais tēvs) vai apstiprinošs (domājamais tēvs ir bērna bioloģiskais tēvs).  Laboratorija garantē paternitātes testa pozitīvu atbildi ar vismaz 99,9…% precizitāti un negatīvu atbildi ar 100,00% precizitāti.  Saņemot testu, tiek ņemts vismaz divu pušu (tēva un bērna)  DNS materiāls.   Testa rezultāti tiek nosūtīti uz Jūsu norādīto e-pasta adresi.

Citas radnieciskās saites

Papildus DNS paternitātes testiem, DNS Tests piedāvā iespēju veikt arī citu radniecisko saišu pārbaudi. Šobrīd, papildus paternitātes testiem, piedāvājam vecvecāku un māsu un brāļu testu.

Maternitātes tests dod iespēju noskaidrot, vai sieviete ir bērna bioloģiskā māte. Maternitātes testa veikšanai tiek ņemts vismaz divu cilvēku (mātes un bērna) DNS materiāls.

Māsu un brāļu tests uzrāda, cik liela ir ticamība, ka testējamās personas ir savā starpā bioloģiski saistītas. Māsu un brāļu tests piedāvā vienkāršu iespēju pārliecināties par radniecības saikņu esamību gadījumā, ja domājamā tēva DNS materiālu nav iespējams iegūt.

Vecvecāku tests dod iespēju noskaidrot, vai pastāv bioloģiska saikne starp mazbērniem un vecvecākiem. Vecvecāku testu var izmantot gadījumā, ja, piemēram, nav iespējams iegūt bērna bioloģisko vecāku DNS materiālu.

Laboratorija

Asper Biotech AS ir Igaunijas biotehnoloģiju uzņēmums, kas izveidots 1999. gadā un nodarbojas ar gēnu testu izstrādi un gēnu analīzi. Šobrīd „Asper Biotech” ir viens no Igaunijas lielākajiem biotehnoloģijas nozares eksportētājiem. „Asper Biotech” pakalpojumu kvalitāti apliecina ISO 9001:2015 un CLIA (99D2046227) sertifikāts, kā arī ISO 15189:2012 akreditācija. Uzņēmuma klientu vidū ir pasaulē pazīstamas pētniecības iestādes un augstskolas, medicīnas centi un klīnikas 40 dažādās valstīs, kā arī daudzi starptautiski biotehnoloģiju uzņēmumi.

Naudas atmaksa 

1. Sabiedrība apstiprinās Pakalpojumu pasūtījumu pēc tam, kad būs samaksāta visa pieprasītā naudas summa.
1.2. Ja Klients vēlas atcelt Pakalpojumu pasūtījumu, pirms DNS paraugi ir nosūtīti Klientam un pirms ir pagājušas 7 dienas no Pakalpojumu pasūtījuma datuma:
1.2.1. Viņam par to rakstiski jāinformē Sabiedrība, rakstot e-pastu uz info@dnstests.lv :
1.2.2. Sabiedrība atmaksā Klientam par izvēlēto pakalpojumu samaksāto naudu, atskaitot bankas komisijas maksu, kas būs atkarīga no konkrētā gadījuma, bet nepārsniegs 10 EUR.
1.3. Ja Klients vēlas atcelt līgumu, kad DNS paraugu komplekts jau ir nosūtīts Klientam un nav beidzies 7 dienu termiņš no maksājuma veikšanas dienas:
1.3.1 Klientam tiks atmaksāta samaksātā summa, atskaitot bankas komisijas maksu, transporta un administratīvos izdevumus, tikai tad, ja Klients atgriež DNS paraugu komplektu neatvērtu un neizmantotu. Katrā atsevišķā gadījumā ieturējamā summa var atšķirties, taču tā nedrīkst pārsniegt 35 EUR.
1.4. Ja kopš DNS paraugu komplekta saņemšanas ir pagājušas vairāk nekā 7 dienas vai ja Klients ir izpakojis un/vai izmantojis DNS paraugu komplektu un nav paziņojis Klientam par savu vēlmi izbeigt Līgumu, par Pakalpojumu netiek atmaksāta nauda.
1.5 Maksājumu var veikt ar kredītkarti, tiešo bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā. Ja maksājums tiek veikts ar kredītkarti, kredītkartes izmaksas sedz Sabiedrība, bet visos pārējos gadījumos tās sedz Klients. Par pasūtītajiem pakalpojumiem saņemtā naudas summa tiek norādīta uzņēmuma tīmekļa vietnē.
1.6 Klients nosūta DNS paraugus 3 mēnešu laikā no Pakalpojuma pasūtīšanas dienas. Ja Klients šajā termiņā nenosūta DNS paraugus Pakalpojuma saņemšanai, Klienta konts tiek iesaldēts. Pakalpojuma atjaunošanas maksa ir 50 EUR.
1.7. Tā kā DNS paraugi katram Klientam tiek piegādāti individuāli, uz Pakalpojumu neattiecas Tālpārdošanas noteikumi.
 

DNS testa veikšanai nepieciešamajā komplektā ietilpst:

  • Vates kociņi materiāla noņemšanai.
  • Katrai testējamajai personai paredzēta aploksne, kur jāievieto vates kociņš ar DNS materiālu
  • Instrukcijas un piekrišanas apliecinājuma dokuments
  • Aploksne DNS materiāla nosūtīšanai uz laboratoriju (iepriekš apmaksāta/pre-paid)
Shopping Cart